Do pobrania

PREZENTACJE KONFERENCYJNE

SESJA 1. Od produktu lokalnego do geoproduktu

SESJA 2. Geostanowiska a siedliska roślinne

SESJA 3. Piotr Kropiński, Hubert Schwarz (Ministerstwo Środowiska) ? Geoparki ? zagadnienia prawne i organizacyjne

SESJA 4. Doświadczenia w zakresie geoedukacji i geoturystyki

SESJA 5. Innowacje w geoturystyce

SESJA POSTEROWA