III Forum

Tematyka III Forum

  • Zagadnienia prawne i bezpieczeństwo w udostępnianiu geostanowisk
  • Dobre praktyki w udostępnianiu geostanowisk
  • Geostanowiska a siedliska roślinne
  • Od produktu lokalnego do geoproduktu
  • Problemy organizacyjne tworzenia wystaw i giełd minerałów oraz skamieniałości
  • Innowacje w geoturystyce
  • Potencjał geoturystyczny Przedgórza Sudeckiego

Termin:  22.09 (piątek) ? 24.09.2017 (niedziela)

Miejsce konferencji: Arboretum Wojsławice, Wojsławice 2, 58-230 Niemcza
http://arboretumwojslawice.pl

Zakwaterowanie: Hotel Niemcza SPA, Strzelińska 8, 58-230 Niemcza
http://www.hotelniemcza.pl

Koszt uczestnictwa: 260,00 zł

płatne na konto: Geopark Przedgórze Sudeckie
40 1750 0012 0000 0000 3140 9535
W tytule opłaty koniecznie należy podać:
?GEO-PRODUKT 2017, imię i nazwisko osoby, za którą dokonano wpłaty,

Koszt uczestnictwa obejmuje materiały konferencyjne, udział w warsztatach terenowych, wyżywienie, noclegi i uczestnictwo w imprezach towarzyszących. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (wniesienie opłaty).

Istnieje możliwość zarezerwowania dodatkowego noclegu w dniu 21/22.09.2017 w cenie 140,00 zł brutto.

Warunki udziału w Forum

Warunkiem udziału w Forum jest przesłanie zgłoszenia drogą internetową (patrz zakładka „Rejestracja”) i opłacenie opłaty konferencyjnej. Uczestnicy Forum mogą zgłosić streszczenia prac do prezentacji podczas Forum. Na podstawie nadesłanych streszczeń (max. 1 strona A4: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1,5 marginesy 2,5 cm) organizatorzy zakwalifikują opracowania na konferencję. Autorzy przyjętych prac zostaną poproszeni o przygotowanie referatu bądź zaprezentowania pracy w formie posteru. Wszystkie zakwalifikowane na konferencję prace zostaną opublikowane. po pozytywnej recenzji – patrz zakładka „Publikacje”

Ważne terminy

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz ze streszczeniem referatu przedłużono do 18.03.2017 r.
Akceptacja nadesłanych tematów prac do 25.03.2017 r.
Termin zgłoszeń na konferencję dla osób nie zgłaszających prezentacji do 15.08.2017 r.