O Forum

Dotychczasowe edycje:
I Forum GEO-PRODUKT ?Od geologii do produktu geoturystycznego? –      24-25.09.2015 Centrum Geoedukacji w Kielcach i Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
II Forum GEO-PRODUKT „Od pomysłu do realizacji” – 27-28.10.2016 Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki AGH Kraków

II Forum GEO-PRODUKT 27-28.10.2016  AGH Kraków