Organizacja

ORGANIZATORZY

KOMITET NAUKOWY

dr hab. inż. Marek Doktor prof. AGH
dr hab. Piotr Gunia prof. UWr.
dr inż. Bartosz Jawecki ? sekretarz naukowy
dr. hab. Krzysztof Jaworski prof. UWr
prof. dr hab. Marek Lorenc
dr hab. Krzysztof Łobos prof. WSB
prof. dr hab. Piotr Migoń
dr hab. Tomasz Nowak prof. UWr.
prof. dr hab. Teresa Oberc-Dziedzic
prof. dr hab. Andrzej Solecki
dr hab. Robert Tarka ? przewodniczący

KOMITET ORGANIZACYJNY

Michał Hanczel
mgr Krzysztof Moskwa – sekretarz
dr hab. Tomasz Nowak prof. UWr.
Mateusz Szadkowski
dr hab. Robert Tarka ? przewodniczący
Katarzyna Zboińska