Publikacje

Wszystkie zakwalifikowane na konferencję prace zostaną opublikowane, po pozytywnej recenzji, w monografiach pt. „GEO-PRODUKT od geoedukacji do innowacji” i „Walory przyrodniczo-kulturowe Przedgórza Sudeckiego T. III”.  Istnieje możliwość publikacji pracy w numerze specjalnym czasopisma Geotourism/Geoturystyka, które ukaże się jako materiały pokonferencyjne. Autorzy wyrażający chęć publikacji pracy w czasopiśmie proszeni są o przesłanie w podanym terminie również rozszerzonych abstraktów.

Warunki nadsyłania prac:

– zgłoszenie uczestnictwa w konferencji wraz ze streszczeniem referatu do 28.02.2017 r.

– akceptacja nadesłanych tematów prac do 15.03.2017 r.

– nadsyłanie tekstów prac do 15.05.2017 r.

– nadsyłanie poprawionych prac po recenzji do 30.06.2017 r.

Zakwalifikowane artykuły prosimy przesłać elektronicznie na adres: publikacje2017@geopark.org.pl. Warunki wydawnicze zostaną przekazane autorom artykułów drogą e-mail i zamieszczone na stronie internetowej III Forum.