Program

Piątek 22.09.2017

9.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-11.30 SESJA KONFERENCYJNA 1. Od produktu lokalnego do geoproduktu
Prowadzący/moderator: Michał Poros

 1. Ryszard Chybiorz, Maja Kowalska ? Od inwentaryzacji geostanowisk, przez bazę danych do produktu geoturystycznego
 2. Małgorzata Paliga ? Geo-produkt węglem budowany ? oferta geoturystyczna Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 3. Maria Górska-Zabielska, Ryszard Zabielski ? Pruszkowskie geoprodukty
 4. Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak ? Geoturystyka ? dźwignią rozwoju gospodarczego regionów Polski
 5. Ewa Welc, Krzysztof Miśkiewicz ? Kreowanie lokalnego geoproduktu na przykładzie kamieniarki bartniańskiej

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-16.30 WARSZTATY TERENOWE 1/ WARSZTATY TERENOWE 2

 1. Potencjał geoturystyczny Przedgórza Sudeckiego
  Prowadzący/moderator: Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej
  Punkty sesji terenowej: Góra Gromnik ? Skałka Goethego ? Kopalnia Strzelin
 1. Dobre praktyki w udostępnianiu geostanowisk
  Prowadzący/moderator: Andrzej Solecki, Mateusz Szadkowski
  Punkty sesji terenowej: Przełom Piekielnego Potoku ? Kopalnia Piława Górna ?  Szklary (Sztolnia ?Robert?)

16.30-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.30 SESJA KONFERENCYJNA 2. Geostanowiska a siedliska roślinne
Prowadzący/moderator: Tomasz Nowak

 1. Bartosz Piwowarski ? Szata roślinna terenów pogórniczych na przykładzie rezerwatu przyrody ?Góra Miedzianka”
 2. Anna Fijałkowska-Mader, Zbigniew Złonkiewicz ? Geostanowisko Góra Karczówka w Kielcach
 3. Agnieszka Łętkowska ? Ochrona georóżnorodności i geoturystyka na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.
 4. Jolanta Muszer, Antoni Muszer ? Konflikt pomiędzy wykorzystaniem gospodarczym regionu a ochroną przyrody na przykładzie Wojcieszowa
 5. Michał Poros ? Górnictwo odkrywkowe w kontekście funkcjonowania Geoparku Świętokrzyskiego ? szansa czy zagrożenie?

19.00 Spotkanie wieczorne

Sobota 23.09.2017

9.45-14.30 WARSZTATY TERENOWE 1/WARSZTATY TERENOWE 2

 1. Potencjał geoturystyczny Przedgórza Sudeckiego
  Prowadzący/moderator: Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej
  Punkty sesji terenowej: Góra Gromnik ? Skałka Goethego ? Kopalnia Strzelin
 1. Dobre praktyki w udostępnianiu geostanowisk
  Prowadzący/moderator: Andrzej Solecki, Mateusz Szadkowski
  Punkty sesji terenowej: Szklary (Sztolnia ?Robert?) ? Kopalnia Piława Górna  ? Przełom Piekielnego Potoku

14.30-15.00 Przerwa kawowa

15.00-16.30 SESJA KONFERENCYJNA 3. Geoparki ? zagadnienia prawne i organizacyjne
Prowadzący/moderator: Katarzyna Ofman

Piotr Kropiński, Radosław Ulanowski, Hubert Schwarz ? Ministerstwo Środowiska

 1. Prawne podstawy działania geoparków oraz udostępniania kopalń w celach turystycznych
 2. Wybrane regulacje zagraniczne w zakresie funkcjonowania geoparków
 3. Geopark jako forma rekultywacji terenów pogórniczych
 4. Koncepcja zmian legislacyjnych w zakresie geoparków

16.30-16.45 Przerwa kawowa

17.00-18.00 Otwarcie GEOretum w Arboretum Wojsławice

18.30 Uroczysta kolacja

Niedziela 24.09.2017

9.30-11.00 SESJA KONFERENCYJNA 4. Doświadczenia w zakresie geoedukacji i geoturystyki
Prowadzący/moderator: Piotr Gunia

 1. Mirosław Lewicki ? Geoturystyka i geoedukacja w praktyce na ?Łuku Mużakowa?
 2. Włodzimierz Mizerski, Maria Andruszkiewicz-Gorzelak ? W poszukiwaniu zaginionego świata czyli geoturystyka paleontologiczna
 3. Krzysztof Miraj, Krzysztof Moskwa ? Jak zainteresować młodzież geologią? – czyli geoedukacja i geoturystyka w opinii uczniów szkół średnich
 4. Roksana Knapik ? Rola przewodników sudeckich w geoedukacji na przykładzie Geoparku Karkonosze
 5. Michał Michalak ? Potencjał geoturystyczny otoczenia pewnej doliny kopalnej z okolic Olesna (woj.opolskie)

11.00-11.45 SESJA POSTEROWA

 • Grzegorz Pabian, Anna Fijałkowska-Mader, Jan Urban ? Rewitalizacja terenu pogórniczego na przykładzie kamieniołomu Szewce w Górach Świętokrzyskich
 • Izabela Jamorska, Marta Matyjasik ? Czy województwo kujawsko ? pomorskie ma potencjał geoturystyczny?
 • Jan Urban, Andrzej Tyc, Andrzej Kasza, Marceli Ślusarczyk ? Dokumentacja naukowa jako niezbędny element prac udostępniających podziemne trasy dla ruchu turystycznego (przykłady Jaskini Głębokiej w rezerwacie przyrody ?Góra Zborów? i Podziemnej Trasy Turystycznej na Kadzielni)
 • Robert Tarka ? Związek historii z geologią jako podstawa tworzenia geoproduktów na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie ? fakty i perspektywy
 • Anna Warcholińska, Bartosz Jawecki ? Koncepcja zagospodarowania nieczynnego kamieniołomu bazaltu w Kowalskich
 • Łukasz Zbucki, Joanna Rychel, Jerzy Nitychoruk ? Możliwość rozwoju geoturystyki na pograniczu polski-białoruskim w rejonie Białej Podlaskiej i Brześcia

11.45-13.15 SESJA KONFERENCYJNA 5. Innowacje w geoturystyce
Prowadzący/moderator: Krzysztof Miśkiewicz

 1. Michał Poros, Martyna Sutowicz ? Innowacje w turystyce i edukacji geologicznej ? studium dobrych praktyk na przykładzie Centrum Geoedukacji w Kielcach
 2. Emilia Skłucka ? Aplikacje mobilne w turystyce i edukacji
 3. Kamil Wołczyński ? Elementy wystawy interaktywnej ? to co widać i czego nie widać na ekspozycji, a jest niezbędne aby wystawa odniosła sukces i mogła być prawidłowo skosztorysowana
 4. Mateusz Szadkowski, Katarzyna Zboińska, Robert Tarka  ? Nowe trendy w promowaniu nauk o Ziemi ? aktywna zabawa kluczem do przekazania wiedzy geologicznej
 5. Katarzyna Pabian, Grzegorz Pabian, Anna Fijałkowska-Mader ? Innowacja pedagogiczna ?ABC młodego geologa? jako forma geoedukacji w szkole podstawowej (Kowala, Góry Świętokrzyskie)

Podsumowanie i zakończenie konferencji

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

 • Giełda Minerałów i Skamieniałości
 • IX Festiwal Traw i Kwiatów Jesieni