Program

Piątek 22.09.2017

9.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-11.30 SESJA KONFERENCYJNA 1. Od produktu lokalnego do geoproduktu
Prowadzący/moderator: Michał Poros

 1. Ryszard Chybiorz, Maja Kowalska – Od inwentaryzacji geostanowisk, przez bazę danych do produktu geoturystycznego
 2. Małgorzata Paliga – Geo-produkt węglem budowany – oferta geoturystyczna Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 3. Maria Górska-Zabielska, Ryszard Zabielski – Pruszkowskie geoprodukty
 4. Monika Krzeczyńska, Paweł Woźniak – Geoturystyka – dźwignią rozwoju gospodarczego regionów Polski
 5. Ewa Welc, Krzysztof Miśkiewicz – Kreowanie lokalnego geoproduktu na przykładzie kamieniarki bartniańskiej

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-16.30 WARSZTATY TERENOWE 1/ WARSZTATY TERENOWE 2

 1. Potencjał geoturystyczny Przedgórza Sudeckiego
  Prowadzący/moderator: Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej
  Punkty sesji terenowej: Góra Gromnik – Skałka Goethego – Kopalnia Strzelin
 1. Dobre praktyki w udostępnianiu geostanowisk
  Prowadzący/moderator: Andrzej Solecki, Mateusz Szadkowski
  Punkty sesji terenowej: Przełom Piekielnego Potoku – Kopalnia Piława Górna –  Szklary (Sztolnia „Robert”)

16.30-17.00 Przerwa kawowa

17.00-18.30 SESJA KONFERENCYJNA 2. Geostanowiska a siedliska roślinne
Prowadzący/moderator: Tomasz Nowak

 1. Bartosz Piwowarski – Szata roślinna terenów pogórniczych na przykładzie rezerwatu przyrody „Góra Miedzianka”
 2. Anna Fijałkowska-Mader, Zbigniew Złonkiewicz – Geostanowisko Góra Karczówka w Kielcach
 3. Agnieszka Łętkowska – Ochrona georóżnorodności i geoturystyka na terenie wybranych parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.
 4. Jolanta Muszer, Antoni Muszer – Konflikt pomiędzy wykorzystaniem gospodarczym regionu a ochroną przyrody na przykładzie Wojcieszowa
 5. Michał Poros – Górnictwo odkrywkowe w kontekście funkcjonowania Geoparku Świętokrzyskiego – szansa czy zagrożenie?

19.00 Spotkanie wieczorne

Sobota 23.09.2017

9.45-14.30 WARSZTATY TERENOWE 1/WARSZTATY TERENOWE 2

 1. Potencjał geoturystyczny Przedgórza Sudeckiego
  Prowadzący/moderator: Teresa Oberc-Dziedzic, Stanisław Madej
  Punkty sesji terenowej: Góra Gromnik – Skałka Goethego – Kopalnia Strzelin
 1. Dobre praktyki w udostępnianiu geostanowisk
  Prowadzący/moderator: Andrzej Solecki, Mateusz Szadkowski
  Punkty sesji terenowej: Szklary (Sztolnia „Robert”) – Kopalnia Piława Górna  – Przełom Piekielnego Potoku

14.30-15.00 Przerwa kawowa

15.00-16.30 SESJA KONFERENCYJNA 3. Geoparki – zagadnienia prawne i organizacyjne
Prowadzący/moderator: Katarzyna Ofman

Piotr Kropiński, Radosław Ulanowski, Hubert Schwarz – Ministerstwo Środowiska

 1. Prawne podstawy działania geoparków oraz udostępniania kopalń w celach turystycznych
 2. Wybrane regulacje zagraniczne w zakresie funkcjonowania geoparków
 3. Geopark jako forma rekultywacji terenów pogórniczych
 4. Koncepcja zmian legislacyjnych w zakresie geoparków

16.30-16.45 Przerwa kawowa

17.00-18.00 Otwarcie GEOretum w Arboretum Wojsławice

18.30 Uroczysta kolacja

Niedziela 24.09.2017

9.30-11.00 SESJA KONFERENCYJNA 4. Doświadczenia w zakresie geoedukacji i geoturystyki
Prowadzący/moderator: Piotr Gunia

 1. Mirosław Lewicki – Geoturystyka i geoedukacja w praktyce na „Łuku Mużakowa”
 2. Włodzimierz Mizerski, Maria Andruszkiewicz-Gorzelak – W poszukiwaniu zaginionego świata czyli geoturystyka paleontologiczna
 3. Krzysztof Miraj, Krzysztof Moskwa – Jak zainteresować młodzież geologią? – czyli geoedukacja i geoturystyka w opinii uczniów szkół średnich
 4. Roksana Knapik – Rola przewodników sudeckich w geoedukacji na przykładzie Geoparku Karkonosze
 5. Michał Michalak – Potencjał geoturystyczny otoczenia pewnej doliny kopalnej z okolic Olesna (woj.opolskie)

11.00-11.45 SESJA POSTEROWA

 • Grzegorz Pabian, Anna Fijałkowska-Mader, Jan Urban – Rewitalizacja terenu pogórniczego na przykładzie kamieniołomu Szewce w Górach Świętokrzyskich
 • Izabela Jamorska, Marta Matyjasik – Czy województwo kujawsko – pomorskie ma potencjał geoturystyczny?
 • Jan Urban, Andrzej Tyc, Andrzej Kasza, Marceli Ślusarczyk – Dokumentacja naukowa jako niezbędny element prac udostępniających podziemne trasy dla ruchu turystycznego (przykłady Jaskini Głębokiej w rezerwacie przyrody „Góra Zborów” i Podziemnej Trasy Turystycznej na Kadzielni)
 • Robert Tarka – Związek historii z geologią jako podstawa tworzenia geoproduktów na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie – fakty i perspektywy
 • Anna Warcholińska, Bartosz Jawecki – Koncepcja zagospodarowania nieczynnego kamieniołomu bazaltu w Kowalskich
 • Łukasz Zbucki, Joanna Rychel, Jerzy Nitychoruk – Możliwość rozwoju geoturystyki na pograniczu polski-białoruskim w rejonie Białej Podlaskiej i Brześcia

11.45-13.15 SESJA KONFERENCYJNA 5. Innowacje w geoturystyce
Prowadzący/moderator: Krzysztof Miśkiewicz

 1. Michał Poros, Martyna Sutowicz – Innowacje w turystyce i edukacji geologicznej – studium dobrych praktyk na przykładzie Centrum Geoedukacji w Kielcach
 2. Emilia Skłucka – Aplikacje mobilne w turystyce i edukacji
 3. Kamil Wołczyński – Elementy wystawy interaktywnej – to co widać i czego nie widać na ekspozycji, a jest niezbędne aby wystawa odniosła sukces i mogła być prawidłowo skosztorysowana
 4. Mateusz Szadkowski, Katarzyna Zboińska, Robert Tarka  – Nowe trendy w promowaniu nauk o Ziemi – aktywna zabawa kluczem do przekazania wiedzy geologicznej
 5. Katarzyna Pabian, Grzegorz Pabian, Anna Fijałkowska-Mader – Innowacja pedagogiczna „ABC młodego geologa” jako forma geoedukacji w szkole podstawowej (Kowala, Góry Świętokrzyskie)

Podsumowanie i zakończenie konferencji

IMPREZY TOWARZYSZĄCE:

 • Giełda Minerałów i Skamieniałości
 • IX Festiwal Traw i Kwiatów Jesieni