Rejestracja

UWAGA!!!
Lista uczestników zamknięta – prosimy wpisywać się na listę rezerwową.

Imię i Nazwisko (pole wymagane):

Tytuł, stopień naukowy, stanowisko:

Nazwa instytucji:

Dane do wystawienia faktury (pełna nazwa, NIP)

Adres uczestnika (do korespondencji)

Numer telefonu uczestnika

E-mail uczestnika (pole wymagane)

Proszę o posiłki: wegetariańskie
Rezerwacja dodatkowego noclegu w dniu 21/22.09.2017 w cenie 140 zł brutto

WARUNKI WYCOFANIA ZGŁOSZENIA:
Pisemną rezygnację z uczestnictwa w Forum należy zgłaszać na adres pocztowy organizatora lub e-mailem na adres: geoprodukt2017@geopark.org.pl
W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej w wysokości 80% wpłaconej sumy, nie później jednak niż do 30 lipca 2017 r. Po tym terminie wpłaty nie będą podlegać zwrotowi. Istnieje możliwość zamiany uczestnika.